; ;
Bild Skandalh. (1)

Skandalhuset

Vi har byggt 50 lägenheter på en av Uppsalas mest attraktiva adresser, S:t Olofsgatan 10.
Här har vi skapat moderna hyreslägenheter, där stora sällskapsytor tillsammans med den höga takhöjden utgör ett attraktivt alternativ till den nyproduktion av bostäder som sker i Uppsala.

Lägenheterna på plan 2-6 har genomgående en klassisk interiör där vi har lyft fram husets ursprungliga utformning och karaktär med profilerade snickerier, spegeldörrar och en kulörsättning som inspirerats av jugendepoken.

De två översta våningarna, plan 7-8, som tillkommit senare har en modernare känsla och en fantastisk utsikt mot domkyrkan och universitetshuset.

Samtliga lägenheter i Skandalhuset är uthyrda.

Varför kallas huset för Skandalhuset?

Grosshandlare Beskow lät uppföra ”skandalhuset” mellan 1906 och 1910 efter ritningar av arkitekterna Victor Dorph och Anders Höög. Skandalen ska ha bestått i att man hade fräckheten att bygga ett hus som var högre än universitetshuset på andra sidan gatan. Med stora paradvåningar till på köpet. Numera utmärker sig nog huset i första hand som ett gott exempel på det tidiga 1900-talets storstilade byggnadskonst.