; ;

Intervju: Skogsarbete skapar arbetstillfällen för nyanlända

Jan Karlsson, VD Skogsvårdarna AB

 

Skogsarbete skapar nya arbetstillfällen och hjälper nyanlända in på arbetsmarknaden

"Skogen skapar arbetstillfällen, faktiskt så många som fyrtio personer finns det behov för det kommande året och det finns människor därute som behöver jobb och meningsfullhet", det berättar Jan Karlsson VD på Skogsvårdarna AB när vi ringer upp honom en höstdag i september för att ta reda på mer om det integrationsprojekt som Uppsalaföretaget drivit i Ludvika.

Skogsvårdarna har funnits som bolag sen 2008 men arbetat med skogsvård betydligt längre än så, närmare bestämt sedan 1978. De har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med olika typer av skogsvårdsfrågor, och med det menas alltifrån plant och plantering, röjning, gallring, markberedning och skoglig rådgivning. Kort sagt, de vet det mesta om hur skogen ska skötas eller vad som behöver göras när en ny skog ska anläggas. Bland uppdragsgivarna finns skogsbolag, förvaltningar och både stora och små privata markägare. Skogsvårdarna har varit samarbetspartner till Uppsala Akademiförvaltning i över 28 år.

Skogsvårdarna AB arbetar mycket med utländsk arbetskraft och personalen kommer mestadels från Polen, Litauen och Rumänien. Det är en omtyckt arbetsplats, och flera medarbetare har jobbat i företaget under många år, vilket har skapat både goda och trygga relationer samt kontinuitet för personal och kunder. Med sin stora erfarenhet av medarbetare från andra länder ville Jan Karlsson VD på Skogsvårdarna även bidra till integrationen i Uppsala. Jan initierade därför ett samarbetsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen med avsikten att ett lyckat projekt skulle bli en win-win för alla. De nyanlända som får jobb, Skogsvårdarna som får arbetskraft och för samhället i stort.

"Här finns många nyanlända och jag vet att det är svårt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden, och samtidigt så behöver vi arbetskraft", berättar Jan.

Och sagt och gjort, för tre år sedan skapades det första arbetslaget i Ludvika med nyanlända från Eritrea och därefter har två andra arbetslag startat igång. Alla deltagare genomgick en grundutbildning inom skogsvård som hölls i Skogsstyrelsens regi och därefter kom de till Skogvårdarna för två månaders praktik, och sedan påbörjades arbetet.

Janne som varit verksam inom skogsbruket i drygt fyrtio år berättar om hur viktig den sociala biten blir i ett litet bolag med många nationaliteter där det talas många olika språk. Och för att kunna arbeta i skogen behövs det inte att man talar så bra svenska, varför integrationsprojektet skulle kunna fungera bra.

"Vi står för bra arbetsvillkor och löner enligt kollektivavtal och våra medarbetare har goda förutsättningar att göra ett bra jobb, och få betalt enligt de regler och avtal som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom får alla medarbetare möjlighet till vidareutbildning och är direktanställda av oss utan mellanhänder. Vi har också gemensamma ”efter-jobbet-aktiviteter ” där arbetslaget kan umgås utanför jobbet och lära känna varandra, vilket är uppskattat. Fiske, bowling och grillträffar står då på agendan".

Dessvärre höll inte integrationsprojektet hela vägen av olika anledningar denna gång, men det har inte fått Janne att tappa hoppet. I början av nästa år ska ett nytt samarbete med Arbetsförmedlingen inledas och denna gång går han in i det med öppna ögon och andra förutsättningar, och inte minst med tidigare erfarenheter i bagaget.

"Skogen skapar arbetstillfällen, faktiskt så många som fyrtio personer finns det behov för det kommande året och det finns människor därute som behöver jobb och meningsfullhet. Jag har fått blodad tand och efter nyår 2021 så drar vi igång igen", avslutar Jan.