; ;

J. Ahlbergs stipendiestiftelse

Nr 91313
Ändamål Till begåvade, flitiga och behövande manliga studerande; ett stipendium till studerande inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och ett stipendium som alternerar mellan historisk-filosofiska och språkvetenskapliga fakulteterna. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av respektive fakultet och får uppbäras i två år med möjlighet till prolongation i två år.
Kategori Grundutbildning
Disponibel total avkastning 75.348,00 kr
Historik Stiftelsen tillkom genom testamentariskt förordnande den 3 oktober 1913 av Johan Ahlberg i Västerhus, Själevad. Efter vissa tilläggsdonationer utgjorde stiftelsekapital 20.000 kronor vid stiftelsens bildande 1930.